Veřejnosti otevřený a partnerský Pardubický kraj

Zdravotnictví

„Zasadíme se o kvalitní zdravotní péči i v odlehlejších místech Pardubického kraje. Jsme zásadně proti privatizaci nemocnic.“

Sociální péče

„Přibližíme péči všem, kteří ji potřebují, a vytvoříme podmínky rodinám a organizacím, které jsou ochotny se postarat.“

Školství

„Předškolní a základní školství musí zůstat dostupné i v malých obcích. Pro rozvoj technického vzdělávání podpoříme užší propojení odborných škol s firmami.”

Doprava  

„Nákladní a tranzitní kamionová doprava musí pryč z center měst a obcí. Zasadíme se o její odklon na dálnice a rychlostní komunikace. Budeme důrazně požadovat okamžité zahájení výstavby obchvatů měst a obcí.“

Životní prostředí

„Budeme prosazovat větší ochranu vodních zdrojů a účinné zadržení vody v krajině proti suchu a povodním. Budeme motivovat zemědělce, aby pracovali šetrněji ve vztahu k půdě, přírodě a lidem.”

Sport a regionální rozvoj 

„Vrátíme Pardubický kraj na pozici lídra v oblasti sportu a zdravého životního stylu jeho obyvatel.“

Finance

„Postaráme se o další navýšení příjmů pro obce, města a kraj ze státního rozpočtu, tak, jako jsme se už jednou postarali o navýšení rozpočtového určení daní. Chceme ekonomicky zodpovědný kraj, který hájí skutečné potřeby svých občanů.“

Investice

Majetek kraje budeme spravovat stejně zodpovědně, jako majetek v našich obcích.


Bezpečnost

„Našim spoluobčanům zajistíme více bezpečí ve městech a obcích. Prosadíme opatření pro snížení kriminality, zvýšení bezpečí v silničním provozu a opatření proti podvodníkům a šmejdům.”

 

Podrobněji z našeho programu KE STAŽENÍ ZDE

 

Stínová rada KE STAŽENÍ ZDE