Zastupitelé Pardubického kraje

DO VEDENÍ PARDUBICKÉHO KRAJE PATŘÍME

Starostové, místostarostové, radní a zastupitelé, kteří spravují naše obce a města, získali dostatek zkušeností s  veřejnou správou na komunální úrovni. Při své práci, kterou mnozí z nich vykonávají několik volebních období, se v první řadě zodpovídají svým spoluobčanům a svému svědomí, nikoli stranickému aparátu. Tyto skutečnosti jsou nejlepším předpokladem pro správu kraje a jeho efektivní řízení.

KRAJŠTÍ ZASTUPITELÉ ZA STAN

Hana Štěpánová
Hana Štěpánová
Pavel Eliáš
Pavel Eliáš
Oldřich Koblížek
Oldřich Koblížek